Usługi


Zakres naszych usług w zakresie BHP i PPOŻ:


DORADZTWO:

- Konsultacje i doradztwo w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie,
- Konsultacje i doradztwo w zakresie poprawy ochrony przeciwpożarowej w firmie

SZKOLENIA:

- Szkolenia w dziedzinie BHP: wstępne i okresowe (pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno - biurowi, pracownicy na stanowiskach robotniczych),
- Szkolenia w dziedzinie PPOŻ.: obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego w teorii i praktyce, organizowane próbnej ewakuacji,
- Szkolenia podstawowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

Szkolenia wstępne i okresowe prowadzimy w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.
Ponadto porozumiewamy się jeszcze w języku niemieckim, a także rozpoczęliśmy naukę języka norweskiego !
Dogadamy się prawie w każdym języku, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych !

ZADANIA SŁUŻBY BHP i PPOŻ.:

- Sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
- Współpraca przy wykonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
- Opracowywanie instrukcji bhp,
- Pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Kontrola warunków bhp i ppoż. w firmie (raporty roczne i problemowe),
- Zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki, gaśnice i inne),
- Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej aktualizacja
- Inne zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)





 


an image
Usługi BHP i PPOŻ.
Grażyna Zakrzewska
Al. Wilanowska 89 lok. 33
02-765 Warszawa

Adres biura:
ul. Olesińska 21 lok. 221
02-548 Warszawa

Email:
biuro@bhpippoz.com.pl

Telefon:
+48 516-283-440,
+48 663-566-575