Kwalifikacje


Kwalifikacje w zakresie BHP i PPOŻ Grażyny Zakrzewskiej:

1. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z wynikiem celującym na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa przeprowadzone od października 2009 do czerwca 2010 roku

2. Ukończone szkolenie na audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwa pracy (ISA) zorganizowane przez DNV w czerwcu 2010 roku

3. Ukoończone szkolenie pn. Warsztat Umiejętności Trenerskich i Prezentacyjnych zorganizowanych przez firmę Grupa SET w dniu 24 marca 2011 roku

4. Ukończony kurs pedagogiczno - metodyczny dla wykładowców i instruktorów zorganizowany przez Ośrodek Szkoleniowy KONTIMEX przeprowadzone w okresie od 5 czerwca 2011 roku do 21 lipca 2011 roku

5. Ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie przeprowadzone w okresie od 28.01 do 02.10.2011 roku

6. Udział w Warsztatach EVISA 2012 zorganizowanych przez Akademię Evisa w okresie od 2-5 października 2012 roku

7. Ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zorganizowane przez Learn Power Sp. z o.o. przeprowadzone w dniu 19.12.2012 roku

8. Ukończone szkolenie BHP na temat zasad postępowania podczas prowadzenia prac rozbiórkowych w narażeniu na azbest prowadzone przez specjalistę ds. BHP i PPOŻ. Jana Wolińskiego przeprowadzone w dniu 29 maja 2013 roku

9. Ukończone studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w latach 2013-2015.

Kwalifikacje w zakresie BHP i PPOŻ Klaudii Pawlaczyk:

1. Ukończony Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowany przez firmę Med-Luk przeprowadzony w marcu 2011r

2. Ukończony Kurs Podstawowy Strażaków Ratowników OSP – (104 godz.) organizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Śremie w maju 2011r

3. Ukończone Szkolenie z ratownictwa technicznego Strażaków Ratowników OSP organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Śremie organizowanym w kwietniu 2013r

4. Ukończona recertyfikacja Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowana przez firmę COR-MED. Przeprowadzona w styczniu 2014r

5. Ukończone Szkolenie Dowódców OSP przeprowadzone w roku 2015

6. Ukończone Studia I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w latach 2011-2015

7. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z wynikiem bardzo dobrym w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi na Wydziale Nauk o Zdrowiu przeprowadzone od października 2014 do czerwca 2015 roku
 


Szkolenia BHP, Kursy BHP
Usługi BHP i PPOŻ.
Grażyna Zakrzewska
Al. Wilanowska 89 lok. 33
02-765 Warszawa

Adres biura:
ul. Olesińska 21 lok. 221
02-548 Warszawa

Email:
biuro@bhpippoz.com.pl

Telefon:
+48 516-283-440,
+48 663-566-575