Kwalifikacje w zakresie BHP,PPOŻ. i pierwszej pomocy:

Nasza kadra posiada wymagane prawnie kwalifikacje w zakresie świadczonych usług. Wszyscy mamy ukończone studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość z nas dodatkowo ukończyło szkolenie na audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Mamy przygotowanie metodyczne i pedagogiczne do prowadzenia szkoleń.
Część z nas ma również ukończone studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Jesteśmy instruktorami pierwszej pomocy.
Wśród nas mamy strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej jak również Państwowej Straży Pożarnej.
Ponadto jesteśmy przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych. 

Dzięki naszym kwalifikacjom w sposób zgodny z prawem, ale również z wiedzą zdobytą na renomowanych uczelniach w Polsce jesteśmy w stanie w sposób rzetelny świadczyć usługi dla Państwa. 

Usługi BHP i PPOŻ.

Grażyna Zakrzewska 
Al. Wilanowska 89 lok. 33 
02-765 Warszawa

Adres biura

ul. Willowa 8/10 lok.28
00-790 Warszawa

NIP: 744 167 85 22
REGON: 146206145

KONTO:
Bank Millennium
71 1160 2202 0000 0003 6566 4597